Czy trzeba mieć konto firmowe przy jednoosobowej działalności gospodarczej?

2021-06-01 10:12
Wybierz tanie konto
Autor: archiwum se.pl

Czy trzeba mieć konto firmowe przy jednoosobowej działalności? Takie pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Ciężko wyobrazić sobie prowadzenie firmy bez konta firmowego dla jednoosobowej działalności. Czy jednak każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadać konto dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Konto firmowe to podstawowe narzędzie każdego przedsiębiorcy. Dotyczy to zarówno dużych firm, jak i jednoosobowej działalności gospodarczej. W teorii po zarejestrowaniu działalności przedsiębiorca mógłby korzystać z dobrze mu znanego rozliczenia za pośrednictwem konta osobistego. Tym bardziej, że te często są darmowe. W większości banków jest to jednak niemożliwe, lub utrudnione. Czy jednak konto firmowe dla jednoosobowej działalności jest obowiązkowe?

  • Sprawdź Ranking kont dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Czy jednoosobowa działalność gospodarcza musi mieć konto firmowe?

Czy trzeba mieć konto firmowe przy jednoosobowej działalności? W polskim prawie nie ma przepisu, który nakładałby na właściciela firmy obowiązek posiadania rachunku bankowego. Trzeba jednak pamiętać, że wiele rozliczeń może być dokonywanych wyłącznie za jego pośrednictwem. W ten sposób muszą być odprowadzane składki do ZUS-u i podatki do urzędu skarbowego. Czy trzeba mieć konto firmowe przy jednoosobowej działalności? Firmowe konto jest też niezbędne przy rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami oraz w sytuacji, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. euro. Obowiązkowo firmowy rachunek musimy mieć, jeśli jesteśmy płatnikami VAT.

  • Wybierz najlepsze konto firmowe - Sprawdź Ranking Kont Firmowych >>>

Jeśli przedsiębiorca jest uparty i postanowi korzystać służbowo z prywatnego rachunku, szybko zda sobie sprawę, że musi stanąć przed wyzwaniami, których mógłby łatwo uniknąć - zakładając konto firmowe. Najtrudniej pogodzić prywatne konto z fiskusem.

Wątpliwości co do konta zamyka kwestia białej listy podatników VAT. Płatności za faktury, których wartość przekracza 15 tys. zł należy przelewać na rachunek bankowy, który znajduje się w wykazie. Ten nie zawiera kont prywatnych. Dla wielu kontrahentów, brak możliwości znalezienia konta będzie sygnałem alarmowym.

Trzeba pamiętać, że jeśli rejestrując firmę podaliście do rozliczeń numer osobistego konta, a potem założyliście nowe konto bankowe dla jednoosobowej działalności gospodarczej, musicie zaktualizować w ciągu 7 dni dane. Jeśli tego nie zrobicie, zostanie to uznane za wykroczenie skarbowe, za które grozi grzywna.

Najlepsze konto dla jednoosobowej działalności

Konto bankowe dla jednoosobowej działalności gospodarczej możemy założyć dopiero po zarejestrowaniu firmy. Przed wizytą w banku należy zebrać wszystkie dokumenty, potwierdzające, że faktycznie mamy firmę. Od formy prawnej firmy zależy także zestaw dokumentów, który należy przedłożyć przy zakładaniu rachunku.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązane są przedstawić

  • wpis do ewidencji gospodarczej,
  • zaświadczenia REGON i NIP,
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość właściciela firmy, np. paszport.
  • Jeśli jest więcej osób upoważnionych do korzystania z rachunku firmowego, należy złożyć wzory podpisów wszystkich osób dysponujących kontem.

Oczywiście takie konto można otworzyć także przez internet lub telefonicznie. Umowę o prowadzenie rachunku dostarcza nam firma kurierska. W obecności kuriera podpisujemy umowę, a jeden egzemplarz, wraz z innymi dokumentami wymaganymi do otwarcia rachunku, przekazujemy kurierowi, który przekazuje ją do banku. Możemy także podpisać umowę na odległość. Wówczas składamy wniosek o założenie konta, a następnie wysyłamy do banku kserokopie dokumentów potrzebnych do otwarcia rachunku wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Po weryfikacji dokumentów przez bank otrzymujemy umowę o prowadzenie konta. Nasz rachunek będzie aktywowany (można będzie dokonywać wpłat, wypłat i innych operacji) dopiero po dostarczeniu do banku wszystkich wymaganych dokumentów oraz ich poprawnej weryfikacji.

Konto jednoosobowej działalności gospodarczej otworzyć możemy bezpłatnie. Pozostałe koszty zależą od banków. Niektóre nie pobierają opłat za jego prowadzenie. Zdarza się jednak, że bank wymaga, aby średnie miesięczne saldo na rachunku było w określonej wysokości. Oprocentowanie większości kont dla działalności jednoosobowej jest zerowe, lub wynosi ułamek procentu. Jeśli jednak przedsiębiorca oczekuje wyższych odsetek - może znaleźć taką ofertę. 

Z bilonu w banknoty w kilka sekund
Najnowsze