Wartość przeterminowanych zobowiązań seniorów przekroczyła 10 mld zł. Rekordzista spóźnia się ze spłatą ponad 74 mln zł

2021-08-13 11:31

Minione pięć kwartałów okazało się trudnym okresem dla domowych budżetów osób w wieku 65 lat i starszych. Seniorów przybyło w bazach niesolidnych dłużników, zwiększyła się też kwota ich zaległości finansowych –wynika z danych zebranych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazie informacji kredytowych BIK.

Spośród 10,2 mld zł zaległości finansowych osób w wieku 65+, 5,7 mld zł to zobowiązania kredytowe, zaś 4,5 mld zł – pozakredytowe. W ciągu minionych pięciu kwartałów w tej grupie wiekowej wzrosła zarówno liczba niesolidnych płatników (o ponad 8 tys. osób), jak i wartość ich zaległości (o 0,85 mld zł). Tymczasem wśród ogółu Polaków takich dłużników ubyło, a dodatkowo ich zaległości się zmniejszyły.

Seniorem-rekordzistą jest obecnie 65-letni mieszkaniec Lubelszczyzny, którego zaległości wynoszą aż 74,2 mln zł. Druga na liście jest 68-letnia mieszkanka Mazowsza (28,1 mln zł), a trzeci 71-latek też z woj. mazowieckiego (28 mln zł). W dwudziestce najbardziej zadłużonych najstarszy jest 82-latek, który ma 10,7 mln zł zaległych zobowiązań.

Średnie wartości zadłużenia w tej grupie wiekowej są już zdecydowanie niższe i wynoszą 18,7 tys. zł dla zobowiązań pozakredytowych i 24,9 tys. zł dla zobowiązań kredytowych. Natomiast zdecydowana większość niesolidnych dłużników-seniorów ma do oddania 5 tys. zł lub mniej. Tej kwoty nie przekracza prawie trzy czwarte zobowiązań pozakredytowych i blisko dwie trzecie kredytowych.

Konsumenta można wpisać do rejestru dłużników, takiego jak np. BIG InfoMonitor, jeśli kwota jego wymagalnych zobowiązań (wynikających np. z umowy o dostarczanie energii elektrycznej czy usług telekomunikacyjnych) wynosi minimum 200 zł, opóźnienie sięga co najmniej 30 dni i dodatkowo upłynął co najmniej miesiąc od przesłania mu wezwania do zapłaty wraz z ostrzeżeniem o zamiarze dokonania takiego wpisu. Natomiast w bazie BIK znajdują się informacje o wszystkich udzielonych przez banki kredytach, których spłata jeszcze trwa, a także o części kredytów już spłaconych. Mogą to być informacje pozytywne lub negatywne, w zależności od tego, czy dany kredyt jest lub był spłacany regularnie, czy z opóźnieniami.

Webinar Murator FINANSE - kredyt na dom
Sonda
Czy korzystasz z kredytów konsumenckich/pożyczek?
Najnowsze