Poślizgnąłeś się na lodzie? Możesz dostać OGROMNE ODSZKODOWANIE. Ta kwota robi wrażenie!

2021-01-13 13:12
Prognoza pogody na wtorek - 5.01.2021. Śnieg i oblodzenie to nie wszystko
Autor: CC Pixabay.com / licencja Creative Commons Zima da się kierowcom mocno we znaki! IMGW wydaje ostrzeżenie I stopnia

Wreszcie spadł śnieg i zapanowała temperatura godna zimy. Oznacza, że chociaż na nartach na razie nie możemy jeździć ze względu na koronawirusa, to chociaż możemy ulepić bałwana. Poza tym, że zima tradycyjnie zaskoczyła kierowców, w niektórych miejscach zaczęło się pojawiać oblodzenie, które stwarza niebezpieczeństwo także dla pieszych. Każdy nie raz poślizgnął się na lodzie. Okazuje się jednak, że za taki wypadek można domagać się odszkodowania. Jakie pieniądze przysługują za wypadek na lodzie? Kto odpowiada za oblodzenie chodnika? Wyrok sądu pokazuje, że odszkodowanie może być bardzo wysokie.

Poślizgnięcie na oblodzonym chodniku to doświadczenie znane niemal każdemu, kto wybrał się na spacer zimą. Oblodzone chodniki to widok typowy dla zimowej Polski i krok do nieszczęścia. Jeśli przydarzył się wam taki nieszczęśliwy wypadek, pamiętajcie, że odpowiedzialność za to bierze nie tylko los. Od podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie chodnika, na którym doszło do wypadku możecie oczekiwać zwrotu kosztu leczenia, odszkodowania za utracony zarobek oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach odpowiedzialność za stan chodnika przylegającego do prywatnej posesji nakłada na jej właściciela. Musi on więc sprzątać błoto, śnieg czy lód. Jeśli wypadek mieliście przy bloku lub kamienicy, obowiązki wypełniać powinna np. wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia i to one powinny być odpowiedzialne za odszkodowanie. Mówiąc krótko - za oblodzony chodnik w pierwszej kolejności odpowiada właściciel terenu.

Na jakie kwoty odszkodowania można liczyć? Pokazują to wyroki sądowe, o których przeczytacie poniżej.

Emeryt kupił garnki od naciągaczy. Komornik ZABRAŁ MU EMERYTURĘ! Co wolno windykacji?

Sonda
Drogowcy będą zaskoczeni opadami śniegu?

W marcu 2019 roku zapadł wyrok w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Poszkodowana była kobieta, która poślizgnęła się na chodniku. W efekcie złamała rękę i utraciła zdolność samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego i wymagała pomocy osób trzecich. Za nawierzchnię odpowiadała gmina. - Do dziś nie odzyskała pełnej ruchomości ręki. W toku postępowania likwidacyjnego pozwana odmówiła wypłaty kwot zadośćuczynienia i odszkodowania za koszty opieki osób trzecich, których to powódka domaga się w przedmiotowej sprawie - czytamy w pismach sądowych.

Zgodnie z wyrokiem sądu pozwany miał zapłacić kobiecie:

 • 28.000 złotych tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od kwoty 20.000 złotych  od dnia 17 sierpnia 2017 r. do dnia zapłaty i od kwoty 8.000 złotych od dnia 25 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty
 • 4.450 złotych tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami od kwoty 974 złoteod dnia 17 sierpnia 2017 r. do dnia zapłaty i od kwoty 3.476 złotych  złotych od dnia 25 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty;
 • 1.850 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;
Kierowca BMW pomylił światła na skrzyżowaniu. Groźny wypadek we Wrocławiu

Zbierz dokumentację

Musisz udowodnić poniesioną szkodę, okoliczności, w których powstała i jej rozmiary. Musisz też wykazać, ze jest ona wynikiem czyjegoś zaniedbania. Zadbaj więc o dowody.

Mogą to być:

 • notatka policyjna lub straży miejskiej z miejsca zdarzenia,
 • zaświadczenie od lekarza i dokumentacja medyczna związana z twoim leczeniem,
 • pisemne oświadczenia ewentualnych świadków wypadku
 • fotografie z miejsca wypadku
 • nagrania zarejestrowane przez kamery, w przypadku gdy dojdzie do wypadku w centrum handlowym

7 kroków do odszkodowania

Aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w sklepie, na drodze lub chodniku, powinieneś:

 1. ustalić kto odpowiada za utrzymanie porządku w miejscu, w którym zdarzył się wypadek
 2. udowodnić, że firma odpowiedzialna za utrzymanie porządku w miejscu zdarzenia ponosi winę za wypadek,a szkoda powstała w związku z niedopełnieniem przez nią tych obowiązków - np.nie doszłoby do upadku i złamania ręki gdyby śnieg na chodniku była uprzątnięty
 3. zebrać wszystkie rachunki związane z leczeniem, rehabilitacją i innymi kosztami poniesionymi w związku z wypadkiem
 4. obliczyć wysokość poniesionej szkody
 5. wystąpić o wypłatę odszkodowania do osoby lub firmy odpowiedzialnej za utrzymanie porządku
 6. w razie odmowy wypłaty odszkodowania wnieść pozew do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby pozwanego.W pozwie mamy prawo domagać się naprawienia szkody i zwrotu wszystkich kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia oraz zniszczeniem rzeczy.
 7. złożyć apelację, jeśli sąd pierwszej instancji wyda niekorzystny dla ciebie wyrok
Ostrzeżenia przed oblodzeniem w 10. województwach, a także opady śniegu w całym kraju. Do Polski przyszła zima. Relacja Aleksandry Galant z ESKI:
Najnowsze