Samotni rodzice i ich dzieci zagrożeni ubóstwem

2021-07-04 14:03
Płacz noworodka - dlaczego dziecko płacze i jak utulić płacz noworodka?
Autor: Getty images Dlaczego dziecko płacze i jak utulić płacz noworodka?

W Niemczech wielu rodziców pracujących i samotnie wychowujących dzieci nie jest w stanie zapewnić minimum socjalnego swoim rodzinom. Sytuacja ta dotyczy szczególnie samotnych matek.

Według badania, przedstawionego przez Fundację Bertelsmanna w Gütersloh, wśród rodzin niepełnych aż 42,7 proc. stanowią rodziny o niskich dochodach. Spośród wszystkich dzieci otrzymujących zasiłki socjalne (Hartz IV), 45 proc. to dzieci wychowywane przez samotnych rodziców.

 Zagrożenie ubóstwem nie dotyczy wyłącznie rodziców bezrobotnych. Chociaż według badania, 40 proc. wszystkich samotnych rodziców otrzymujących Hartz IV było zatrudnionych, ich dochody okazały się niewystarczające, aby utrzymać siebie i swoje dzieci – informuje w czwartek „Rheinische Post”.

 W 2019 roku w Niemczech było 1,52 mln samotnych rodziców z niepełnoletnimi dziećmi, co stanowiło 18,6 proc. wszystkich rodzin. Aż 88 proc. samotnych rodziców to kobiety. Samotne matki częściej podejmują pracę zarobkową i częściej pracują w pełnym wymiarze godzin, niż matki żyjące w rodzinach pełnych. Miesięczny dochód netto samotnych matek pracujących zawodowo w 2017 roku wynosił poniżej 1700 euro. Samotni ojcowie mieli do dyspozycji średnio 2461 euro netto.

 Kobietom trudniej jest w wielu przypadkach wrócić do pracy i często poświęcają się wychowywaniu dzieci kosztem kariery zawodowej. Jak podkreślają autorzy badania, kobiety samotnie wychowujące dzieci mają niższe dochody aż do emerytury. W przypadku mężczyzn bycie samotnym ojcem nie ma takiego wpływu na dochody.

 Badanie „Samotni rodzice wciąż pod presją” oparte zostało na danych z Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden z 2019 roku oraz danych Federalnej Agencji Pracy.

Najnowsze