Prawo spadkowe: Szokujące zmiany. Zmarł twój bliski? Nie odziedziczysz pieniędzy

2021-06-07 14:43
Testament
Autor: Gettyimages Jeśli spadkodawca zostawił testament, osoba, która go przechowuje, obowiązana jest złożyć ten dokument w sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (tak zwanym sądzie spadku), gdy dowie się o śmierci spadkodawcy. Po złożeniu testamentu (lub testamentów) sąd go otwiera i ogłasza, ale pod warunkiem że ma dowód śmierci spadkodawcy

Od 2022 r. wejdą w życie ogromne zmiany w prawie spadkowym. W efekcie mniej osób dostanie pieniądze po zmarłym. Ministerstwo Sprawiedliwości chce z dziedziczenia wykluczyć dalszych krewnych spadkodawców. Jak przekonuje resort, obecne prawo spadkowe powoduje tylko problemy a najbliżsi krewni zmarłego muszą długo czekać na rostrzygnięcie postępowania i otrzymanie spadku. Kto może dziedziczyć w nowej wersji prawa spadkowego?

Prawo spadkowe: Kto będzie mógł dziedziczyć po zmianach?

Nadchodzą ogromne zmiany w prawie spadkowym. Już od przyszłego roku może znacznie zmniejszyć się liczba osób uprawnionych do otrzymania spadku po zmarłych krewnych. Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że w obecnej postaci prawo spadkowe jest skomplikowane, a sprawy są trudne dla rodzin zmarłych spadkodawców oraz sądów. Rozwiązanie? Resort proponuje zmniejszyć liczbę krewnych, które mogą ubiegać się o spadek. Według nowelizacji Kodeksu cywilnego, która zostanie niedługo opublikowana, ograniczony zostanie krąg spadkobierców dziedziczących na podstawie ustawy. Jak tłumaczy Money.pl, które dotarło do dokumentu, "chodzi o sytuację, gdy jeden z dziadków spadkodawcy nie dożywa otwarcia spadku, czyli dnia śmierci". Obecne przepisy uwzględniają w dziedziczeniu odległych krewnych, jak cioteczne wnuki - a więc osoby, które w praktyce często nawet nie znały spadkodawcy.

- Nowelizacja przepisu art. 934 par. 2 i 3 kodeksu cywilnego doprowadzi do usunięcia z kręgu osób uprawnionych do spadkobrania dalekich krewnych, z którymi więź często jest znikoma albo w ogóle nie powstała, przy pozostawieniu swobody testowania i wyrażenia woli przez spadkodawcę, gdy jest ona odmienna od założenia poczynionego przez ustawodawcę - twierdzi cytowane przez Money.pl Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czy to oznacza, że dalsi krewni całkowicie tracą szansę na spadek, nawet jeśli żyli blisko ze zmarłym? Oczywiście nie. Zgodnie z nowymi przepisami kwestię dziedziczenia w takim przypadku będzie musiał uregulować odpowiednio spisany testament.

Prawo spadkowe a alimenty

Resort sprawiedliwości uważa, że zmiany pozytywnie wpłyną na sprawy spadkowe. Po wykluczeniu zastępów odległych krewnych, postępowania spadkowe będą krótsze a rodziny zmarłych szybciej uzyskają spadek. Mniej pracy będą mieć także sądy, które nie będą musiały analizować stosów oświadczeń o odrzuceniu spadku. Nowelizacja prawa spadkowego wprowadza jeszcze jedną zmianę. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego względem zmarłego zostanie uznane za przesłankę niegodności dziedziczenia. Mówiąc krótko - uprawniona do dziedziczenia osoba, która nie pomagała zmarłemu nie otrzyma spadku. Jeśli zmarł syn, który nie otrzymywał alimentów - ojciec nie dostanie po nim żadnego majątku.

Jak założyć sprawę spadkową?

Jak założyć sprawę spadkową? Trzeba pamiętać, że nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego po osobie zmarłej. Nie obowiązują także żadne terminy, w których takie postępowanie należałoby prowadzić.

- Jeżeli zmarły nie pozostawił majątku w postaci nieruchomości (dom, mieszkanie, grunt), papierów wartościowych (np. akcje obligacje) lub takich ruchomości, gdzie w odpowiednich dokumentach widnieje on, jako właściciel bądź współwłaściciel (np. samochód) – nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego - tłumaczy Sąd Rejonowy w Sopocie.

Odrzucenie lub przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza należy przeprowadzić w ciągu 6 miesięcy.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

  • Imię, nazwisko, adres i numer PESEL osoby składającej wniosek (tzw. wnioskodawca),
  • Imiona, nazwiska, adresy i numery PESEL osób, które wchodzą w krąg spadkobierców poza wnioskodawcą (tzw. uczestnicy postępowania),
  • Imię, nazwisko zmarłego (spadkodawcy), datę i miejsce zgonu oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania przed śmiercią.

- Sporządzony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wnioskodawca podpisuje. Załącza akt zgonu spadkodawcy, oraz akty stanu cywilnego wszystkich pozostałych wymienionych we wniosku osób ( mężczyźni i kobiety niezamężne – akt urodzenia, dla kobiet pozostających w związku małżeńskim bądź rozwiedzionych – akt małżeństwa). Tak przygotowany wniosek wraz z załącznikami należy skopiować w tylu egzemplarzach ilu wnioskodawca wskazał uczestników postępowania i złożyć w Biurze Podawczym Sądu bądź wysłać pocztą - tłumaczy sąd.

Pies pilnował pana nawet po jego śmierci
Sonda
Czy napisałeś już testament?
Najnowsze