PIT 2021. Korekta PIT. Kiedy można poprawić błąd w zeznaniu podatkowym?

2021-04-29 13:59
Spóźnisz się z rozliczeniem PIT? Może Cię to kosztować kilkanaście tysięcy
Autor: Urząd Skarbowy Spóźnisz się z rozliczeniem PIT? Może Cię to kosztować kilkanaście tysięcy

Czas na samodzielne złożenie zeznania PIT w 2021 roku dobiega końca. Ostatni dzień na złożenie PIT za 2020 r. to 30 kwietnia 2021 roku. Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej. Co jednak, jeśli chcemy złozyć korektę PIT?

Zeznania podatkowe PIT za 2020 r. trzeba złożyć do 30 kwietnia 2021 r. Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej.

Gdyby okazało się, że zeznanie PIT trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu.

W usłudze Twój e-PIT istnieje opcja korekty zeznania, zarówno zaakceptowanego przez podatnika jak i zaakceptowanego automatycznie . Składając korektę można zmienić w zeznaniu m.in. dane dot. ulg czy OPP, której przekazujemy1% podatku. Należy przy tym pamiętać, że deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożone po 30 kwietnia stanowią korekty tych zeznań zarówno zaakceptowanych przez podatnika jak i zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Błędnie wskazany cel złożenia deklaracji będzie weryfikowany przez urząd skarbowy i w razie potrzeby wyjaśniany z podatnikiem.

 Jeżeli korekta zeznania PIT nie jest składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, nie wymaga uzasadnienia. Dołączenie do korekty uzasadnienia i opisanie popełnionego błędu w pierwotnym zeznaniu, będzie w takim przypadku dobrowolne.

Prawo do skorygowania deklaracji przysługuje jeśli:

  • w deklaracji występują błędy rachunkowe i oczywiste omyłki,
  • wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości, co do prawidłowości danych w niej zawartych.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

  • ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą,
  • przysługuje nadal po zakończeniu:kontroli podatkowej
  • postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
  • W przypadku korekty zeznania składanej w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej wraz z korektą złóż uzasadnienie przyczyn korekty.
Express Biedrzyckiej - Marek Belka: PiS podniesie podatki
Najnowsze