Arbitraż zamiast sądu. Jak polubownie rozwiązać spór z bankiem

2021-10-14 11:38
Sąd
Autor: SHUTTERSTOCK

Bank odrzucił naszą reklamację, sprawa dotyczy zbyt drobnej kwoty, by miało sens kierowanie jej do sądu, ale źle się czujemy z poczuciem, że zostaliśmy niesprawiedliwie potraktowani? W takiej sytuacji możemy zwrócić się o pomoc do Arbitra Bankowego.

Do arbitrażu bankowego można skierować sprawę, która spełnia wszystkie poniższe warunki:

  • spór powstał między konsumentem i bankiem i dotyczy „roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta”
  • wartość sporu nie przekracza 12 tys. zł, a gdy rzecz dotyczy kredytu hipotecznego – 20 tys. zł
  • klient wyczerpał drogę reklamacyjną w banku, a więc albo jego reklamacja została odrzucona, albo bank nie udzielił na nią odpowiedzi w terminie 30 dni.

Wniosek o arbitraż musi być złożony na piśmie, w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Należy w nim podać dane swoje i banku, określić przedmiot sporu i swoje żądania oraz załączyć potrzebne dokumenty, w tym koniecznie odpowiedź na reklamację otrzymaną z banku lub własne oświadczenie, że bank nie odpowiedział na reklamację w terminie 30 dni. Trzeba też pamiętać o wniesieniu  opłaty arbitrażowej. Standardowo wynosi ona 50 zł, ale w najdrobniejszych sprawach, gdzie wartość sporu nie przekracza 50 zł, opłata jest obniżana do 20 zł. Tę kwotę należy przelać na konto Arbitra. Jeśli wygramy sprawę, bank będzie zobowiązany, by ją nam zwrócić. 

Dalej zostaje już tylko czekać.

Zgodnie z regulaminowymi zapisami, orzeczenie Arbitra powinno zostać wydane w ciągu 90 dni od złożenia wniosku przez konsumenta.

W ostatnich latach do Arbitra Bankowego trafia około 1000 spraw rocznie. Jak pokazują statystyki, ponad 1/3 z nich jest odrzucana już na wstępie ze względów formalnych – najczęściej dlatego, że skarżący zapomniał o wniesieniu opłaty arbitrażowej. W 2020 r. merytorycznym rozstrzygnięciem zakończyło się 607 spraw. W 231 przypadkach Arbiter przyznał rację klientowi, w 350 – bankowi, zaś 26 spraw zakończyło się ugodą.

Orzeczenia Arbitra Bankowego są dla banku ostateczne. Natomiast konsument, który się z nimi nie zgadza, wciąż może skierować sprawę do sądu.

Najnowsze