EMERYCI dostaną dodatkowe pieniądze z ZUS. Za wychowanie dzieci! Zobacz, ile Ci się należy

2021-03-04 12:50
Dodatkowe pieniądze dla emerytów od ZUS
Autor: GRAFIKA SE Radosław Ślusarczyk Dodatkowe pieniądze dla emerytów od ZUS

ZUS i KRUS wypłacają emerytom dodatkowe pieniądze, które podwyższają kwotę ich emerytury. Seniorzy mogą starać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Choć jest to tzw. emerytura matczyna, to mogą ubiegać się o nią także mężczyźni, którzy wychowywali dzieci. Zobacz, komu się należy i ile. Poznaliśmy warunki, jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o to świadczenie.

Emerytura matczyna wypłacana jest kobietom, które urodziły i wychowały minimum czworo dzieci. Nie muszą być one biologiczne, o świadczenie mogą ubiegać się osoby, które adoptowały swoje pociechy, lub wychowały dzieci partnera. W przypadku śmierci matki, lub kiedy porzuciła ona swoje dzieci, o świadczenie może ubiegać się ojciec. Emerytura matczyna przysługuje seniorom, którzy osiągnęli wiek emerytalny i nie mają niezbędnych środków do życia, albo bardzo niskie świadczenie. Mogą starać się o nią kobiety powyżej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65. roku życia. 

Podstawowym kryterium jest także miejsce zamieszkania, świadczeniobiorca musi zamieszkiwać terytorium Polski. 

Emerytura matczyna, komu przysługuje? Poznaliśmy kryteria

Emerytura matczyna przysługuje również osobom, które nigdy nie pracowały, a wychowały minimum czworo dzieci. Te osoby mogą starać się o świadczenie w wysokości 1200 zł. Emerytura matczyna przysługuje także osobom, które już pobierają emeryturę i rentę, ale jej wysokość jest bardzo niska. Przykładowo osoba, która otrzymuje 800 złotych świadczenia, co miesiąc będzie dostawała 400 złotych więcej i łącznie może liczyć na 1200 złotych miesięcznie. 

NIE PRZEGAP: 1500 zł zwrotu od państwa DLA WSZYSTKICH. Ostatni dzwonek, żeby dostać duże pieniądze

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznaje się w takiej wysokości, by łącznie z pobieraną już emeryturą lub rentą, nie przekroczyło ono kwoty minimalnej emerytury. Od 1 marca 2021 roku będzie to 1200 złotych brutto, czyli 1025 złotych netto.

Ponadto najbiedniejsi emeryci, których dochody miesięcznie nie przekraczają 1750 złotych, mogą ubiegać się o 500 plus. Oznacza to, że kobieta, która wychowała minimum czworo dzieci i nigdy nie pracowała, może dostawać od państwa 1700 złotych miesięcznie. 

ZUS, KRUS: gdzie złożyć wniosek? Zabierz ze sobą te dokumenty!

Wniosek o emeryturę matczyną można złożyć w ZUS, a osoby z ubezpieczeniem rolniczym powinny skierować się do KRUS. Wniosek zawiera dane osobowe tj. PESEL, numer dowodu lub paszportu, datę urodzenia, miejsce zamieszkania. Należy zaznaczyć rodzaj świadczenie, o które się ubiegamy, sposób, w jaki chcemy otrzymywać pieniądze i podpis. Należy pamiętać, by do wniosku dołączyć kopie aktów urodzenia dzieci, lub orzeczenia sądu o przyznaniu sprawowania opieki zastępczej. Wniosek powinien zawierać również numery PESEL dzieci i oświadczenie o sytuacji majątkowej, rodzinnej i osobistej. Nie należy pomijać także innych okoliczności, które przyczynią się do jego pozytywnego rozpatrzenia.

NIE PRZEGAP: Magda Gessler OSZUKAŁA wszystkich! Prawda o jej wykształceniu wyszła na jaw, opadną wam szczęki!

We wniosku pojawia się także pytanie o przerwy w wychowywaniu dzieci. Jeśli taka nastąpiła, należy podać powody. 

- Gdy wnioskodawcą jest ojciec trzeba podać także datę śmierci matki lub ich porzucenia przez nią. Okoliczności przedstawione w oświadczeniu mogą być potwierdzone np. zaświadczeniami z urzędu skarbowego czy urzędu gminy - tłumaczy Gazecie Pomorskiej Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Ważną kwestią jest również informacja o tym, którym rodzicom takie świadczenie się nie należy. ZUS odrzuci wnioski osób, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub została ona ograniczona. Świadczenia nie dostaną również rodzice, którzy długo przebywali w zakładzie karnym, a także osoby, których emerytura lub renta jest wyższa niż kwoty minimalnej emerytury.

NIE PRZEGAP: GIGANTYCZNE promocje w Biedronce. Parówki za 80 gr, za DARMO - jajka, majonez i soki! [GALERIA]

Rok temu potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Jak wpłynął na nasze życie?
Najnowsze