Ufamy bankom, ale im nie pomagamy. Jak Polacy dbają o cyberbezpieczeństwo

2021-08-12 14:21
cyber
Autor: pixabay.com

Wierzymy, że korzystanie z usług banków jest bezpieczne, ale nie zawsze robimy wystarczająco wiele, by również o to bezpieczeństwo zadbać – to wniosek, jaki płynie z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Na pytanie, którą z branż i instytucji postrzegamy jako liderów w zakresie cyberbezpieczeństwa, aż 54 proc. ankietowanych wskazało właśnie banki. To wyższy odsetek wskazań, niż uzyskały kolejne w tym zestawieniu firmy technologiczne (31 proc.), wojsko i policja (30 proc.) czy instytucje rządowe (25 proc.). Nic więc dziwnego, że korzystanie z bankowości elektronicznej nie budzi szczególnych obaw. Aż 88 proc. badanych uznało, że jest to raczej bezpieczne lub zdecydowanie bezpieczne, przeciwnego zdania było zaledwie 9 proc. ankietowanych. Równocześnie 74 proc. uczestników badania uznało, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo finansowych usług elektronicznych ponosi przede wszystkim bank.

Ciekawie rozłożyły się odpowiedzi na pytanie o skłonność do ponoszenia dodatkowych kosztów, gdyby miało to podnieść poziom bezpieczeństwa bankowości internetowej lub bankowej aplikacji mobilnej. Już jest bezpiecznie, ale może być bezpiecznie jeszcze bardziej – wydają się uważać Polacy. I tak tylko dwóch na pięciu badanych odmówiło ponoszenia opłat za dodatkowe zabezpieczenia. Tak samo liczna jest grupa tych, którzy zgodziliby się na opłatę, ale nie wyższą niż kilka złotych miesięcznie. Mniej więcej co piąty ankietowany jest gotów płacić więcej.

System bezpieczeństwa jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo, a tym najsłabszym ogniwem zbyt często okazuje się użytkownik – tego również dowiadujemy się z wyników badania. Zaledwie co trzeci ankietowany deklaruje, że nigdy nie stosuje tych samych haseł do różnych kont (bankowych, pocztowych, w mediach społecznościowych). Z kolei co szósty robi to często lub bardzo często, zaś pozostali – z mniejszą częstotliwością. 23 proc. badanych nie zabezpiecza w żaden sposób (hasłem, odciskiem palca ani symbolem) dostępu do telefonu. Wreszcie tylko połowa uczestników badania deklaruje, że ma zainstalowany w telefonie program antywirusowy.

WPADŁ gang hakerów! Rozsyłali fałszywe alarmy bombowe, oszukiwali na grube miliony!
Najnowsze