Stopy procentowe mogą osiągnąć 2 proc. w lutym 2022

2021-11-03 21:00
Stopy procentowe znowu wyższe! RPP ogłasza mocną podwyżkę
Autor: pixabay.com, zdjęcie ilustracyjne Stopy procentowe znowu wyższe! RPP ogłasza mocną podwyżkę

Stopy procentowe mogą osiągnąć poziom ok. 2 proc. w lutym 2022, ale nie będzie to koniec cyklu zacieśniania - szacują ekonomiści ING BŚ po środowej decyzji RPP. Dodali, że docelowa stopa to 2,5-3,0 proc.

W środę Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe. Stopa referencyjna została podniesiona o 75 pkt. bazowych, do 1,25 proc. Stopa lombardowa wzrosła o 75 pkt. bazowych, do 1,75 proc. Stopa depozytowa została podniesiona również o 75 pkt bazowych i wynosi 0,75 proc. Stopa redyskonta weksli została ustalona na 1,3 proc., a stopa dyskonta weksli na 1,35 proc.

 "Spodziewaliśmy się podwyżki o 50pb (z ryzykiem po wyższej stronie) - wskazali ekonomiści banku. Dodali, że o ile podwyżka w październiku była podyktowana przeszłymi zaskoczeniami inflacyjnymi, to w listopadzie RPP dysponowała także projekcją przyszłej inflacji. Przypomnieli, że została ona istotnie skorygowana w górę, na 2022 rok aż o 2,5pp do 5,8 proc. średnio. W 2023 roku średnia inflacja wg NBP wyniesie 3,7 proc. rdr, co oznacza że będzie istotnie powyżej celu (2,5 proc.)

"Naszym zdaniem tylko przejściowo (na przełomie 2022-23 roku) powróci poniżej górnego pasma dopuszczalnych wahań (3,5 proc.)" - podkreślili.

 W ocenie ekspertów ING, komentarze prezesa NBP były łagodne, jak na skalę rewizji projekcji i jej przebieg. "Istotnie też odbiegają od jastrzębiego nastawienia innych banków centralnych w regionie" - dodali.

 Jak ocenili, wypowiedzi prezesa to zapowiedź podwyżek stóp do czasu, kiedy bieżąca inflacja CPI nie przestanie rosnąć, a więc do początku 2022 roku, kiedy spodziewany jest szczyt inflacji, wg NBP na poziomie nieco ponad 7 proc. - przypomnieli.

 Zdaniem ING, stopy wzrosną o około 25pb w grudniu do przedpandemicznego poziomu 1,5 proc. i wciąż możliwe są podwyżki na początku roku, pomimo iż w okresie styczeń-marzec wymieni się 7 z 10 członków RPP.

 "Stopy mogą osiągnąć poziom około 2 proc. w lutym 2022, ale nie będzie to koniec cyklu zacieśniania" - prognozują ekonomiści.

 Jak zaznaczyli, z wypowiedzi prezesa NBP można wywnioskować, że RPP przestanie podnosić stopy, gdy bieżąca inflacja CPI przestanie rosnąć, a więc od II kw 2022 r. "Obawiamy się, iż to zbyt optymistyczne podejście. O ile w 2021 roku znaczny wpływ na inflację miały czynniki zewnętrzne (szoki podażowe), to jednak w 2022 roku wysoka inflacja będzie w dużym stopniu wynikać z presji popytowej oraz presji płacowej" - wyjaśnili.

 "Dodatkowo, w 2022 roku oczekujemy dalszego impulsu fiskalnego. Dlatego spadek CPI od II kw 22r., będzie głównie efektem wysokiej bazy w paliwach i żywności niż istotnego zmniejszenia ryzyk inflacyjnych" - wskazali.

 Zdaniem ING w 2022 roku inflacja bazowa pozostanie wysoka. "Dodatkowo, wciąć wysokie będzie ryzyko nasilenia spirali płacowo-cenowej, po tym jak wzrosły oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych i przedsiębiorstw" - wskazali.

Jak ocenili, taka sytuacja będzie wymagała dalszej interwencji w postaci podwyżek stóp procentowych w II połowie 2022 roku. "Docelowa stopa to 2,5-3,0 proc." - oszacowali.

Najnowsze