PKO BP: udostępnienie kredytów opartych na WIRON oznacza wycofanie kredytów powiązanych z WIBOR

2022-10-24 18:49
Bank PKO BP
Autor: Shutterstock Bank PKO BP

Udostępnienie produktów opartych na WIRON odbędzie się przy wycofaniu oferty opartej na WIBOR – podał bank PKO BP w odpowiedzi na pytania PAP.

Zgodnie z opublikowanym we wrześniu stanowiskiem działająca przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych wskazała indeks WIRON jako zamiennik obecnie stosowanego przez banki indeksu WIBOR.

Zgodnie z opublikowaną na stronach KNF „Mapą Drogową procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID” od początku 2023 roku banki będą mogły wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR.

„PKO Bank Polski przygotowuje się do zaoferowania klientom kredytów opartych o WIRON zgodnie z przyjętą mapą drogową. Udostępnienie produktów opartych na WIRON odbędzie się przy wycofaniu oferty opartej na WIBOR” – przekazał bank PKO BP w odpowiedzi na pytania PAP o to, czy będzie on oferował równolegle kredyty oparte na obu wskaźnikach.

Z „mapy drogowej” wynika także, że wcześniej, bo jeszcze w tym roku uczestnicy rynku finansowego będą mogli stosować indeks WIRON w nowych instrumentach finansowych.

„Zgodnie z mapą drogową indeks WIRON powinien być dostępny jeszcze w 2022 r. Bank zamierza być gotowy do zawierania transakcji na instrumentach pochodnych opartych o WIRON zgodnie z założeniami reformy” – stwierdzono w odpowiedziach PKO BP.

Wybór nowego wskaźnika referencyjnego to efekt ustawy o wsparciu kredytobiorców, która narzuciła bankom konieczność odejścia od tzw. wskaźników wyprzedzających (czyli opartych głównie na szacunkach analityków na temat kształtowania się stóp procentowych w przyszłości, jak np. WIBOR) na rzecz wskaźników, które oparte są na transakcjach (a więc uzależnionych od wysokości oprocentowania depozytów w transakcjach międzybankowych).

Według opublikowanej przez KNF „mapy drogowej”, proces tej zmiany ma rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwać do 2025 r.

Najnowsze