Oprocentowanie obligacji powiązanych ze stopami NBP we wrześniu. Zmian nie ma

2022-08-31 16:16
Obligacje
Autor: Getty Images

We wrześniu oprocentowanie obligacji detalicznych powiązanych ze stopami NBP pozostanie bez zmian – poinformowało Ministerstwo Finansów komunikacie.

„We wrześniu oprocentowanie obligacji rocznych i dwuletnich, które oparte jest o obowiązującą stopę referencyjną NBP pozostaje na niezmienionym, atrakcyjnym poziomie. Nie zmieniamy również oprocentowania instrumentów detalicznych o zapadalności od 4 do 12 lat” – powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza, cytowany w czwartkowym komunikacie Ministerstwa Finansów.

Jak wynika z informacji MF, we wrześniu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,5 proc., a 2-letnich 6,75 proc. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3 proc. w skali roku, a 3-letnich 6,5 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 6,5 proc. dla 4-latek oraz 6,75 proc. dla 10-latek.

Resort wyjaśnił, że oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi 0 proc. dla obligacji 1-rocznych i 0,25 proc. dla obligacji 2-letnich. Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25 proc.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane będą odpowiednio 6,7 proc. i 7 proc. w pierwszym roku. Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży wynoszącej 1,5 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,75 proc. dla 12-letnich.

Najnowsze