Od czerwca w sprzedaży obligacje z oprocentowaniem uzależnionym od stóp NBP

2022-05-26 13:13
Kiedy opłaca się kupować obligacje
Autor: archiwum muratordom Kiedy opłaca się kupować obligacje

Od czerwca oferta obligacji detalicznych Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje, których oprocentowanie będzie oparte o stopę referencyjną NBP.

„W czerwcu rozpoczynamy comiesięczną emisję nowego rodzaju obligacji. Będą to instrumenty o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP, z comiesięczną wypłatą odsetek, o zapadalności 1 rok – nazwa skrócona ROR i 2 lata – DOR. Oprocentowanie ROR i DOR wynosi odpowiednio 5,25 proc. i 5,5 proc. w pierwszym miesiącu oszczędzania” – podało Ministerstwo Finansów w środowym komunikacie.

Jak wyjaśnił resort finansów w komunikacie, konstrukcja oprocentowania zapewnia regularną – comiesięczną wypłatę odsetek. Oprocentowanie ROR i DOR w poszczególnych miesięcznych okresach odsetkowych ustalane będzie na podstawie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o preferencyjną marżę. Dodatkowo w przypadku ujemnej stopy referencyjnej NBP przyjmuje się, że oprocentowanie w danym okresie odsetkowym jest równe marży, co oznacza, że ujemna stopa nie będzie miała negatywnego przełożenia na oprocentowanie obligacji.

„Roczne obligacje (ROR) w pierwszym miesiącu będą oprocentowane na poziomie 5,25 proc. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie obliczane jako suma stopy referencyjnej NBP i marży w wysokości 0,00 proc. 2-letnie obligacje (DOR) w pierwszym miesiącu będą oprocentowane na poziomie 5,50 proc. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie obliczane jako suma stopy referencyjnej NBP i marży w wysokości 0,25 proc.” - stwierdzono w informacji MF.

ROR i DOR będą dostępne w ciągłej sprzedaży w cyklach miesięcznych, tak jak obligacje ze standardowej oferty. Można będzie je nabyć przez internet, w oddziałach PKO Banku Polskiego, punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP oraz przez telefon.

"Aby chronić oszczędności polskich rodzin przed skutkami inflacji, której przyczyny są głównie zewnętrzne, wychodzimy z jeszcze bardziej atrakcyjną ofertą obligacji oszczędnościowych dla inwestorów indywidualnych. W czerwcu wzbogacamy naszą ofertę o dwie nowe obligacje. Roczna i dwuletnia obligacja będą miały oprocentowanie zmienne, które będzie podążało za stopą referencyjną Narodowego Banku Polskiego. Konstrukcja oprocentowania, która wynika wprost ze stopy referencyjnej i marży, gwarantuje, że nabywca takich obligacji zawsze ma pewność atrakcyjnego oprocentowania. Nasi klienci będą zatem mieli do dyspozycji kolejne instrumenty, które pozwolą na niwelowanie wpływu inflacji na ich oszczędności" – powiedziała, cytowana w komunikacie, minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Resort zapowiedział także, że podnosi oprocentowanie obligacji oszczędnościowych, które będą sprzedawane w czerwcu. Nowe oprocentowanie 3-miesięcznych obligacji stałoprocentowych wynosić będzie 3 proc. W przypadku pozostałych obligacji w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wyniesie odpowiednio: 5,50 proc. dla 3-latek, 5,5 proc. dla 4-latek oraz 5,75 proc. dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane będą odpowiednio w wysokości 5,7 proc. i 6 proc. w pierwszym roku oszczędzania.

Jak wyjaśniło MF, oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25 proc. Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,5 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,75 proc. dla 12-letnich.

"W czerwcu podnosimy oprocentowanie wszystkich obligacji oszczędnościowych. Zakup obligacji skarbowych jest atrakcyjną i bezpieczną formą oszczędzania, a atrakcyjność tę zwiększa dodatkowo znaczna podwyżka oprocentowania naszych instrumentów oszczędnościowych o zapadalności od 3 miesięcy do 12 lat. Nabywcy doceniają cechy obligacji skarbowych, które w odróżnieniu od innych produktów finansowych, charakteryzują się brakiem jakichkolwiek dodatkowych warunków oraz kosztów związanych z ich posiadaniem. Rozpocząć oszczędzanie można już od 100 zł i nie ma ograniczeń odnośnie maksymalnych kwot jakie chcemy przeznaczyć na ten cel” – powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Najnowsze