MF chce, aby BGK objął gwarancjami de minimis także leasing i faktoring

2022-10-21 18:47
LEASING CZY KREDYT?
Autor: Shutterstock

Bank Gospodarstwa Krajowego miałby obejmować gwarancjami de minimis spłatę nie tylko kredytów udzielnych przez banki, ale również innych zobowiązań oferowanych przez firmy leasingowe i faktoringowe - wynika z opublikowanego w piątek projektu rozporządzenia resortu finansów.

Na stronach RCL opublikowano w piątek projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów.

"Celem zmian ujętych w projekcie (...) jest zapewnienie możliwości obejmowania gwarancjami BGK spłaty nie tylko kredytów - finansowanych przez banki, ale także innych zobowiązań - finansowanych zarówno przez banki, jak i inne instytucje finansowe, tj. w szczególności firmy leasingowe i faktoringowe" - wyjaśniono w ocenie skutków regulacji projektu.

W uzasadnianiu projektu dodano, że zmiana rozporządzenia rozszerzy ofertę gwarancji BGK kierowanych do przedsiębiorców z sektora MŚP stanowiących pomoc de minimis, a "tym samym wpłynąć może nie tylko na rozwój tego sektora, ale i danego regionu, a finalnie także gospodarki kraju".

Resort finansów wyjaśnił, że gwarancją nie będą obejmowane zobowiązania inne niż kredyty zaciągnięte przed wejściem w życie nowego rozporządzenia (przed dniem 1 stycznia 2023 r.), ponieważ zarówno gwarancje dla leasingu, jak i dla faktoringu są udzielane przez BGK do dnia 31 grudnia 2022 r. w oparciu o inne, niż pomoc de minimis, sposoby pomocy.

Jak poinformowano, od początku działania instrumentu wsparcia, do końca września br. BGK udzielił gwarancji de minimis na kwotę 152,5 mld zł. To umożliwiło uruchomienie kredytów dla MŚP w wysokości 237,2 mld zł. Z gwarancji de minimis skorzystało ponad 235,7 tys. przedsiębiorców. 

Najnowsze