Liczba transakcji bezgotówkowych w 2021 r. wzrosła o 3 p.p. w stosunku do 2020 r.

2022-05-31 19:06
Terminal
Autor: Shutterstock

W 2021 r. udział płatności bezgotówkowych w liczbie transakcji w punktach handlowo-usługowych wyniósł 57 proc. w stosunku do 43 proc. transakcji wykonanych gotówką. To wzrost o 3 p.p. w porównaniu do 2020 r. i o 11 p.p. w stosunku do roku 2019 - poinformowała we wtorek Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Fundacja Polska Bezgotówkowa (FPB) przedstawiła we wtorek wyniki badania „Zwyczaje płatnicze a rozwój sieci akceptacji kart w Polsce”.

"W 2021 r. udział płatności bezgotówkowych w liczbie transakcji zrealizowanych w punktach handlowo-usługowych wyniósł 57 proc. w stosunku do 43 proc. transakcji wykonanych gotówką. To wzrost o 3 p.p. w porównaniu do 2020 r. i aż o 11 p.p. w stosunku do roku 2019" – podała Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Zaznaczono, że wyraźny wzrost wykorzystania płatności kartowych, który zaobserwowano podczas pandemii COVID-19 nie słabnie. Konsumenci, którzy przenieśli się na bezgotówkowe transakcje nie wracają do gotówki.

"Z danych wynika, że od 2020 r. obieg bezgotówkowy wyprzedza płatności gotówką, osiągając kolejno w 2020 r. 54 proc. udziału w liczbie transakcji zrealizowanych w punktach handlowo-usługowych, a w 2021 r. zwiększając ten wskaźnik do 57 proc. - stwierdzono w komunikacie fundacji.

"Wszystko wskazuje na to, że w kolejnej dekadzie obrót bezgotówkowy może jeszcze dynamiczniej się rozwinąć, zwłaszcza biorąc pod uwagę preferencje płatnicze młodszego pokolenia konsumentów – stwierdziła, cytowana w informacji, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Joanna Erdman.

Dodano, że najmłodsze pokolenie jest również najbardziej "ubankowione" – 90 proc. z nich przyznaje, że posiada konto bankowe/ROR. Dla porównania, wśród osób między 65-75 rokiem życia takiej odpowiedzi udzieliło 70 proc. respondentów.

Badanie Fundacji pokazuje także, że mężczyźni są większymi zwolennikami płatności bezgotówkowych (59 proc.) niż kobiety (54 proc.). Wyraźną różnicę pod tym kątem widać w zastosowaniu płatności NFC (zbliżeniowych za pomocą np. smartfona - PAP), z których korzysta dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet. 9 na 10 respondentów między 18 a 24 r. ż. deklaruje, że płaci bezgotówkowo (89 proc.).

FPB wskazała, że niemal co czwarty respondent (22 proc.) przyznał, iż korzysta z mobilnych płatności zbliżeniowych przy użyciu technologii NFC. Potencjał płatności telefonem jeszcze nie został w pełni wykorzystany - 47 proc. ankietowanych przyznało, że w przyszłości zamierza płacić za pomocą smartfona - oceniono.

W badaniu podkreślono, że do płatności bezgotówkowych przekonują się nowe grupy społeczne, np. seniorzy.

"To pokazuje, jak duży potencjał tkwi nadal wśród konsumentów. Podstawowym impulsem do zmian jest edukacja, która pozwoli przekroczyć barierę niepewności, zwłaszcza wśród osób o niższych kompetencjach cyfrowych" – skomentowała wiceprezes zarządu FPB.

Jej zdaniem to właśnie wielowymiarowe działania edukacyjnych będą źródłem wiedzy cyfrowej i podstawą do dalszego rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce.

Badanie „Zwyczaje płatnicze a rozwój sieci akceptacji kart w Polsce”, przygotowane zostało w 2022 r. za pomocą wywiadów telefonicznych KANTAR (CATI), na grupie 1000 ogólnopolskich konsumentów.

Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana, by rozwijać płatności bezgotówkowe w Polsce, szczególnie przez rozbudowę sieci akceptacji instrumentów płatniczych, upowszechniania i promocji obrotu bezgotówkowego, a także działania na rzecz budowy innowacji technologicznych w płatnościach. Interesariuszami Fundacji są: Mastercard, Visa, Ministerstwo Finansów, Związek Banków Polskich, a także banki i agenci rozliczeniowi.

Najnowsze