Jak z korzystać z ulgi mieszkaniowej w podatku PIT?

2020-12-30 13:39
blok mieszkalny z silikatów
Autor: Grupa SILIKATY System SILIKATY umożliwia wznoszenia wszystkich rodzajów ścian spełniających z dużym zapasem wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i norm

Ulga mieszkaniowa to zgodnie z ustawą o PIT zwolnienie z podatku od sprzedaży mieszkania, pod warunkiem, że nabyte środki przeznaczymy na zakup nowego lokum. 23 grudnia 2020 r. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie, które przedłużyło do 31 grudnia 2021 r. termin na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe uzyskanego w 2018 r. przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Prawo do ulgi daje także m.in. budowa domu, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabycie gruntu pod budowę, rozbudowa lub remont, adaptacja na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego, spłata kredytu mieszkaniowego (zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu) oraz odsetek od takiego kredytu.

- Podatnicy podatku PIT, którzy sprzedali nieruchomość w 2018 r., żeby skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, muszą wydatkować uzyskane przychody na własne cele mieszkaniowe najpóźniej do końca 2-letniego okresu, licząc od końca roku w którym sprzedali nieruchomość, czyli do końca 2020 r. - podało Ministerstwo Finansów.

Wyższy podatek od małpek. Zobacz, jak Polacy wykiwali rząd. Felieton "Będzie dobrze" Adama Federa, odc. 174 [WIDEO]

Natomiast od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmienione przepisy dot. ulgi mieszkaniowej. Okres na wydatkowanie przychodów został wydłużony z 2 lat do 3 lat. Czyli osoba, która sprzedała nieruchomość w 2019 r., ma czas na wydatkowanie przychodu uzyskanego z tej sprzedaży do końca 2022 r.

- Cele, na które można wydatkować przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, żeby skorzystać z ulgi mieszkaniowej są sprecyzowane w ustawie PIT (art. 21 ust. 25). Są to cele, które realizują szeroko rozumiane zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Zgłoszone propozycje uściślenia przepisów dotyczących ulgi mieszkaniowej skutkowałyby znacznym ograniczeniem tej ulgi. Wdrożenie tych propozycji, np. określenie dopuszczalnej ilości nieruchomości, które można nabyć w ramach ulgi czy wprowadzenie warunku minimalnego czasu stałego zamieszkiwania w nieruchomości, spowodowałoby, że część podatników nie mogłaby skorzystać z tej ulgi - informuje serwis Podatki.gov.pl.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego zostanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw do 29 grudnia 2020 r.

Najnowsze