Ankieta NBP: inflacja w 2022 r. w przedziale 13,3 proc. - 14,6 proc.

2022-09-29 5:20
Inflacja w Polsce sięgnie 20 proc.? Niepokojące dane ekonomistów
Autor: pixabay

W tym roku inflacja CPI znajdzie się w przedziale 13,3 proc. - 14,6 proc., przy prognozie centralnej równej 13,9 proc. - wynika z najnowszej Ankiety Makroekonomicznej NBP (AM NBP).

Ja poinformował NBP w czwartkowym komunikacie dotyczącym wyników ankiety, dla 2023 r. przedział typowych scenariuszy to 9,1 proc. - 13,9 proc., a scenariusz centralny jest równy 11,6 proc. Z kolei w 2024 r. inflacja CPI z bardzo dużym prawdopodobieństwem (84 proc.) pozostanie powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc.). Niemniej prognoza centralna i 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa pokazują znaczny spadek inflacji w 2024 r. w porównaniu z latami 2022-2023. Typowe scenariusze dla inflacji w 2024 r. sugerują, że powinna się ona zawierać w przedziale 4,6-9,7 proc., przy prognozie centralnej równej 6,6 proc.

Z ankiety wynika też, że w przypadku tempa wzrostu PKB w bieżącym roku 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa zawierają się między 3,6 proc. a 4,7 proc., przy prognozie centralnej równej 4,3 proc. W kolejnym roku, w opinii uczestników wrześniowej rundy AM NBP, koniunktura będzie słabsza – typowe scenariusze tempa wzrostu PKB mieszczą się w przedziale 0,4 proc. - 2,7 proc., a prognoza centralna wynosi 1,5 proc. Z daniem ekspertów w 2024 r. tempo wzrostu PKB nie powinno wyjść poza przedział 1,8 proc. - 4,3 proc., a prognoza centralna zakłada 3,1 proc.

"Eksperci nie wykluczają jednak recesji w latach 2023-2024, choć jej prawdopodobieństwo jest niskie lub bardzo niskie (odpowiednio: 20 proc. i 9 proc.)" - dodano.

Najnowsze prognozy ankietowanych ekspertów sugerują, że krajowa stopa bezrobocia w bieżącym roku wyniesie 5,1 proc., a w kolejnych latach będzie nieco wyższa, wynosząc 5,4 proc. w 2023 r. i 5,3 proc. w 2024 r.

Z kolei tempo wzrostu przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto będzie systematycznie malało: w 2022 r. wyniesie 12,1 proc., w 2023 r. – 9,8 proc., a w 2024 r. – 6,6 proc.

Jak podał bank centralny, wrześniowa runda AM NBP w 2022 r. trwała od 8 do 21 września. W badaniu uczestniczyło 24 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze, organizacje przedsiębiorców i związek zawodowy. 

Najnowsze